Christmas decoration - geometry

19 EUR12 EUR

Marc Christmas decorations are different, pure and totally minimalist. The Christmas decoration may not be original or literal at all. It can also be expressed by a simple symbol, even with a basic geometric shape. These ornaments, with their shape, color and pure natural materials, can create and at the same time not disturb any already existing decoration. If you already have a Christmas- tree full of ornaments, they can also be used as napkin rings, even daily :)

Packaging contains: 2 circles, 2 squares and 2 triangles (together 6 ornaments) + hanging twine.

Size: approx. 6 cm


------------------------------------------------------------

SVK:


Vianočné dekorácie Marc sú iné, čisté a totálne minimalistické. Vianočná ozdoba nemusí byť vôbec prvoplánová či doslovná. Dá sa vyjadriť aj jednoduchým symbolom, dokonca základným geometrickým tvarom. Tieto ozdoby svojím tvarom, farebnosťou a čisto prírodným materiálom dokážu dotvoriť a pritom nenarušiť akúkoľvek existujúcu výzdobu.

Malý, ale podstatný detail je, že ak už máte stromček plný ozdôb, dajú sa použiť aj ako krúžky na servítky a to dokonca celoročne.

Balenie obsahuje: 2 kruhy, 2 štvorce a 2 trojuholníky (spolu 6 ozdôb) + špagát na vešanie

Veľkosť: cca 6 cm